לפגישה ויעוץ -  050-5727510
משכנתה לכל מטרה נועדה בדר"כ לכיסוי הלוואות, מינוס ,חובות או לעסקים. המשכנתה ניתנת כנגד שעבוד הנכס.
יתרונות: לעומת הלוואות בנקאיות והמינוס בבנק, הריביות במשכנתה לכל מטרה, זולות יותר וההחזר החודשי קטן יותר משמעותית.
בנוסף, העמסת ההלוואות והמינוס על המשכנתה, מאפשרת ללקוח דירוג טוב יותר של הלקוח מול הבנקים ובעתיד אם הלקוח יהיה מעוניין בהלוואה, אז מכיוון שהוא נקי מהלוואות,
הבנק יאפשר לו ביתר קלות מימון של אשראי בנקאי נוסף.
נכון ליוני 2020 ניתן לקבל הלוואות לכל מטרה כנגד שעבוד נכס (משכנתה) בריבית של פריים + 0.9% בלבד!
להתייעצות ללא התחייבות:
יעקב יתח 050-5727510
משכנתה לכל מטרה נועדה בדר"כ לכיסוי הלוואות, מינוס ,חובות או לעסקים. המשכנתה ניתנת כנגד שעבוד הנכס.
יתרונות: לעומת הלוואות בנקאיות והמינוס בבנק, הריביות במשכנתה לכל מטרה, זולות יותר וההחזר החודשי קטן יותר משמעותית.
בנוסף, העמסת ההלוואות והמינוס על המשכנתה, מאפשרת ללקוח דירוג טוב יותר של הלקוח מול הבנקים ובעתיד אם הלקוח יהיה מעוניין בהלוואה, אז מכיוון שהוא נקי מהלוואות,
הבנק יאפשר לו ביתר קלות מימון של אשראי בנקאי נוסף.
נכון ליוני 2020 ניתן לקבל הלוואות לכל מטרה כנגד שעבוד נכס (משכנתה) בריבית של פריים + 0.9% בלבד!
להתייעצות ללא התחייבות:
יעקב יתח 050-5727510